lexapro weed

lexapro weed effects go
รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช ตอบโจทย์ อุตสาหกรรมไทย ทำไม? แพ้..เกาหลี!!!

โดย 20 มกราคม 2554 13:33

แม้ว่าประเทศไทยจะมีศักยภาพในทุกด้าน สาธารณูปโภคครบครัน เคยถูกคาดหมายว่าจะก้าวขึ้นเป็นเสือตัวใหม่ของเอเชีย แต่จนแล้วจนรอดประเทศไทยก็ยังไปไม่ถึงไหน ในขณะที่คู่แข่งทั้งหลายขับเคลื่อนผ่านหน้าไปแล้วรายแล้วรายเล่า ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ มาเลเซีย หรือแม้กระทั่งเวีดนาม ประเทศเหล่านี้มีอะไรดีกว่าไทย

ดร.ช่วงโชติ3.jpg

      “โลกการค้า” ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ “รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช” อธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา ก็พบความจริงที่น่าวิตกยิ่งขึ้นไปอีกว่าในปี 2558 กลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จะก้าว
ไปสู่การรวมตัวเป็นหนึ่งเดียว หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อนั้นประเทศไทยจะเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น
อีกหลายเท่าตัว
      ไมเคิล พอตเตอร์พูดว่า นโยบายประเทศไทยดี แต่ไม่มีอิมพรีเม้นต์ ฝันอยางเดียว จะเป็นศูนย์กลางหมด 
กลายเป็นศูนย์กลางความล้มเหลว วนอยู่ในอ่าง ไม่ต้องถามว่าวันนี้เด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้กี่เปอร์เซ็นต์ แม้
กระทั่งการอ่านการเขียนไวยากรณ์ภาษาไทยเด็ก 100 คน สอบผ่านแค่ 19 คน แล้วแบบนี้เราจะพร้อมแข่งขันกับ
กลุ่มอาเซียนได้อย่างไร เมื่ออาเซียนเปิดเสรีเต็มตัวในปี 2558 อุตสาหกรรมและแรงงานมากมายจะทะลักเข้าสู่
เมืองไทยเหมือนเขื่อนแตก   การเคลื่อนย้ายคน ทรัพยากร เทคโนโลยี จากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งจะมีให้เห็นอย่างต่อ
เนื่อง “ภาษา” คืออาวุธสำคัญ แต่ปัญหาของคนไทยเวลานี้พูดภาอังกฤษได้น้อยมาก เราเริ่มต้นสังคายนาเรื่องนี้
กันหรือยัง
      “การศึกษาไทยยังมีปัญหา ตราบใดที่เรื่องนี้ยังไม่ได้รับการพัฒนา โอกาสที่เศรษฐกิจไทยหรืออุตสาหกรรม
ไทยจะแข่งขันกับคนอื่นได้ก็ลำบาก” อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาชี้แนะ พร้อมกล่าวต่อว่า
“เป้าหมายของมหาวิทยาลัยเอกชนคือลงทุนเพื่อกำไร เปิดอะไรก็ได้ที่ได้เงิน ไม่ได้นึกถึงประเทศชาติ ไม่ได้นึก
ถึงว่ามหาวิทยาลัยจะอยู่ยาวนานหรือไม่ ลงทุนเพื่อวันพรุ่งนี้แต่ไม่ใช่มะรืนนี้ มหาวิทยาลัยของรัฐก็เช่นกัน อะไร
ที่ลงทุนไม่มากก็เปิดเป็นดอกเห็ด ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ เปิดซ้ำกันไปซ้ำกันมาเหมือน
การผลิตเสื้อโหล ไม่สนใจว่าเด็กจบออกมาแล้วจะตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมในตลาดแรงงานหรือไม่ 
วันนี้ตลาดแรงงานจึงขาดแคลนฝีมือแรงงานระดับ ปวช. ปวส. เพราะทุกสถาบันหันมาผลิตบุคลากรระดับปริญญา
ตรีกันหมด การศึกษาที่เป็นวาระของชาติยังไม่มี มีแต่นโยบายของแต่ละพรรคการเมืองที่เข้ามา ใครเข้ามาก็จะปรับ
จะเปลี่ยนตามวาระของฉัน ไม่ใช่วาระของชาติ เกาหลีเขาไม่เคยเปลี่ยนนโยบายทางการศึกษา รัฐบาลไหนมาต้อง
ทำเรื่องนี้ และวันนี้เกาหลีเน้นผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เขาไม่สนับสนุนสังคมศาสตร์ แต่สนับสนุนวิทยาศาสตร์
ซึ่งมีประมาณ 60% ของเราแค่ 20% เป็นไปไม่ได้ที่เราจะพัฒนาไปสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือธุรกิจที่เป็น
อินโนเวชั่น ไม่มีทาง คุณจะไปได้ยังไงในเมื่อวิทยาศาสตร์ของเราวันนี้ยังไม่ถึง 30% เลย”
      แต่ประเทศไทยก็ประกาศตัวว่าจะเดินหน้า Creative Economy หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์เต็มรูปแบบ 
อธิการบดีช่วงโชติแสดงความเห็นต่อเรื่องว่า
      “เศรษฐกิจสร้างสรรค์คือการสร้างมูลค่าเพิ่ม เขาผลิตโทรศัพท์มือถือ 1 วินาทีได้มูลค่าเท่ากับเราผลิตข้าว 
1 ตัน ซึ่งข้าว 1 ตันเราใช้พื้น 3 ไร่ในการผลิต ใช้เวลา 3 เดือน แต่เขาทำแค่ 1 วินาที นี่คือตัวอย่างของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ที่ใช้วิทยาศาสตร์มาต่อยอด แต่ประเทศไทยตั้งธงว่าเป็นศูนย์กลางนั่น ศูนย์กลางนี่ คนที่ปวดหัวคือครู
ปรับไม่ถูก เพราะไม่มียุทธศาสตร์การศึกษาระดับชาติ
      นโยบายของรัฐวันนี้ปล่อยการผลิตปริญญาตรีโหลทั้งเมือง ค่านิยมมันผิด วันนี้ต้องไปส่งเสริมระดับฝีมือแรงงาน 
ไวท์คอลลาร์เอาไปทำไม เตะฝุ่น ทำอะไรไม่เป็น พิมพ์หนังสือสักฉบับยังไม่ได้ วันนี้ต้องฝึกการทำงาน งานวิจัยของ
ยูเนสโก้สะท้อนภาพชัดว่าวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของเราต่ำกว่าลาวด้วยซ้ำไป ในต่างจังหวัดเด็ก 67 คนครู
11 คน แต่ละคนดูแลเด็กเป็น 10 คน เอา ป.1 กับ ป.3 มาสอนรวมกัน แล้วจะมีคุณภาพได้อย่างไร
      ถามว่าเกาหลีมีอะไรดีกว่าประเทศไทย แต่ทำไมคนนิยมเกาหลี เพราะเขามีสตอรี่ ละครไทยโกอินเตอร์ไปจีน
แต่เป็นละครน้ำเน่า แต่เกาหลีอิงวัฒนธรรม ต่างกันไหม ทั้งที่คนไทยครีเอทีฟเก่งกว่าทุกประเทศในเอเชีย เทียบเท่า
กับจีน แต่เราไม่เอามาใช้ประโยชน์ การผลิตบุคลากรสวนทางกับความต้องการในตลาด บางอุตสาหกรรมอย่างเช่น
อุตสาหกรรมไอที อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศหาคนมาทำงานทุกวัน แต่หาไม่ได้
นักศึกาษบางคนวางระบบซอฟต์แวร์ได้ แต่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ก็ไม่ได้รับการพิจารณา ต่างกับอินเดีย นึกศึกษา
ทำรายได้เข้าประเทศปีหนึ่งเป็นพันล้านเหรียญ ไมโครซอฟต์จ้างเขียนโปรแกรมเล็กๆน้อยๆ ครั้งละ 100 เหรียญ
1,000 เหรียญ เพราะคนอินเดียเก่งภาษาอังกฤษ แต่ของเราเข้าไปเว็บไซต์ก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไร อ่านภาษาอังกฤษ
ไม่ได้ วันนี้เราเขียนโปรแกรมเกม 3 จีไปสู้เกาหลีได้ไหม HDTV ประเทศไทยยังไม่มีเลย ทั้งที่เราซื้อโปรแกรมนี้มี
ตั้งแต่ 8 ปีที่แล้ว  ระบบอีเลิร์นนิ่งลงทุนไปกี่ร้อยล้านแต่เข้าไปเรียนไม่ได้ ใช้เวลาดาวโหลดภาพๆเดียวครึ่งชั่วโมง
แถมโหลดไม่ได้ อินเตอร์เน็ตบ้านเรายังไม่พร้อม วันนี้ถ้ามี 3 จีเรียนที่ไหนก็ได้ เรียนบนมือถือก็ได้ แต่เราก็ยังทำไม่ได้
ถ้าเปิดเสรีอาเซียนเมื่อไหร่เราก็เป็นได้แค่แรงงานระดับปฏิบัติการ ไม่ใช่ระดับบริหาร วิศวกรรมไทยเก่งกว่าฟิลิปปินส์
10 เท่า แต่ฟิลิปปินส์จะเป็นผู้จัดการ”
      เมื่อถามถึง การเปิดหลักสูตรนานาชาติจะช่วยให้ประเทศไทยทำรายได้เข้าประเทศโดยการดึงนักศึกษาจาก
ต่างประเทศเข้ามาเรียนในเมืองไทยได้มากน้อยเพียงใด ดร.ช่วงโชติกล่าวว่า 
      “หลักสูตรนานาชาติของไทยต้องปรับปรุงอีกมาก วันนี้คนต่างชาติมาเรียนหลักสูตรนานาชาติในเมืองไทย
ไม่ถึงแสนคนหรอก เอแบกประมาณ 4 พันคน จุฬาลงกรณ์ไม่ถึงร้อย รวมทั้งประเทศเต็มที่ก็หลักหมื่น เราชอบ
ประโคมข่าวแต่ข้างในกลวง ถ้านักศึกษาต่างประเทศมาเรียนเราพร้อมจะสอนเขาไหม มีอาจารย์ถึง 10% ไหม
ที่สอนเป็นภาคภาษาอังกฤษได้ เรายังไม่พร้อม เราไม่เคยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ พยายามสร้างภาพออกมาสู่
สาธารณะเท่านั้น”
      สรุปก็คือ ในปี 2558 ที่ประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศจะเดินเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจเดียวกัน 
การเข้าออกสะดวกสบาย อยากไปขายข้าวแกงที่ประเทศไหน อยากไปฝากเงินที่ประเทศไหน หรืออยากไปทำงาน
ที่ประเทศไหนก็ทำได้ แค่มีบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว เราต้องการไปในฐานะผู้นำหรือต้องการเป็นเพียงผู้ตาม
      ถ้าต้องการเป็นผู้นำ  เราจะต้องเอาการศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ สร้างเป็นนโยบายสาธารณะใครเข้ามาบริหาร
ประเทศก็ต้องเดินตามนั้น ไม่ใช้เป็นวาระแห่งฉัน เปลี่ยนตามใจฉัน ทำแก้เรื่องนี้ได้ อุตสาหกรรมทั้งระบบก็จะขับ
เคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

จำนวนคนอ่าน 9326  คน

ความคิดเห็น

 • Lucka เขียน :

  naltrexone implant

  naltrexone side effects redirect
  I'm not easily imesrsepd. . . but that's impressing me! :) http://yhiknnidxbd.com [url=http://hfhsgqink.com]hfhsgqink[/url] [link=http://mymfrqnqprr.com]mymfrqnqprr[/link]

 • Cade เขียน :

  ventolin over the counter nsw

  ventolin dosage click
  Yo, that's what's up trtyfhullu. http://iiaptjhxv.com [url=http://spcvojojfe.com]spcvojojfe[/url] [link=http://keqpwcndsak.com]keqpwcndsak[/link]

 • Kathy เขียน :

  domperidone eureka

  domperidone notice teampaula.azurewebsites.net
  Viltnsemebi, les galaxy nexus SFR n’ont pas eu la mise ?  jour en 4.0.2.Est-ce qu’on nous refait un coup ?  la nexus one avec une rom custom SFR (et donc des mises ?  jour tr??s en retard, un comble pour un nexus)?

 • iryiqssy เขียน :

  medical abortion pill

  abortion pill side effects
  oiMz9l , [url=http://zewdgfqawdhv.com/]zewdgfqawdhv[/url], [link=http://xqjcqmvfojui.com/]xqjcqmvfojui[/link], http://cvzbdeqcahah.com/

 • aqrmup เขียน :

  mixing lexapro and weed

  mixing adderall and weed
  hGiZUS , [url=http://ujudnfchhegm.com/]ujudnfchhegm[/url], [link=http://znyihlapskms.com/]znyihlapskms[/link], http://bdtvpokmlexi.com/

 • Lorena เขียน :

  bentelan e tachipirina

  bentelan
  Help, I've been informed and I can't become ignroant.

แสดงความคิดเห็น

:: โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางโลกการค้าออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวด

พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ มีตัวหนังสืออยู่ในรูปภาพนี้