tadalafil generico mylan

cialis generico
งานแสดงสินค้า New York International Gift Fair

โดย สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก 04 กุมภาพันธ์ 2554 18:20

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ นางสมจินต์ เปล่งขำ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์กได้เข้าชมงานแสดงแสดงสินค้า New York International Gift Fair ๒๐๑๑ ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ อาคารแสดงสินค้า Jacob K Javits Center นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

งานของขวัญ2.JPG      งานของขวัญ3.JPG
 
ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดยบริษัท George Little Management, LLC เลขที่ ๑๐ Bank Street,White Plains, NY ๑๐๖๐๖ 
โทรศัพท์ : (๙๑๔) ๔๒๑-๓๓๘๐ โทรสาร: (๙๑๔) ๙๔๘-๖๑๘๐ เว็บไซต์:
www.nyigf.com
      งานแสดงสินค้าดังกล่าวเป็นงานแสดงสินค้าประเภทของขวัญของชำร่วยและอุปกรณ์เครื่องใช้ตกแต่งบ้านทุกชนิด
ที่มีขนาดใหญ่และเป็นที่รู้จักดีในวงการธุรกิจสินค้าประเภทนี้ในสหรัฐฯ และต่างประเทศ ถือเป็นงานใหญ่อันดับต้นของ
วงการของขวัญของตกแต่งบ้าน งานดังกล่าวจัดขึ้นทุกปี ปีละ ๒ ครั้งในนครนิวยอร์ก คือในช่วงเดือนมกราคมหรือ
กุมภาพันธ์ (Winter Show) และช่วงเดือนสิงหาคม (Summer Show)
      เนื่องจากงานมีขนาดใหญ่และมีผู้แสดงสินค้าหลายประเภท เช่น General giftware, tabletop and homewares, 
decorative and personal accessories (travelware, etc.) and personal care, museum gifts, ethnic, traditional,
country and contemporary crafts, specialty foods, contemporary design products, juvenile products, floral
products, gardening and pet products ทำให้ผู้จัดงานต้องกระจายสถานที่จัดออกไปหลายสถานที่ โดยส่วน Main
Event จัด ณ Jacob K. Javits Convention Center (Just Kidstuff, The Museum Source, General Gift, Handmade,
Tabletop & Homewares, Accent on Design, New & Distinctive Resource และ Personal Accessories) และส่วน
ย่อยลงไปจัดที่ Pier ๘๘ (At Home), Pier ๙๐ (At Home), Pier ๙๒ (Floral & Gardening) และ Pier ๙๔
(New York’s Newest) นอกจากนี้แล้วในบริเวณ Main Hall ที่ Javits Center นั้น ผู้จัดงานได้จัดแสดงสินค้าที่เน้นการ
ออกแบบแนวใหม่ให้ผู้สนใจได้มีโอกาสชมสินค้าเหล่านั้นอีกด้วย
      งานดังกล่าวมีบริษัทเข้าร่วมแสดงสินค้า ประมาณ ๒,๘๐๐ บริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในปีนี้มีคูหาจาก
ต่างประเทศเข้าร่วมถึง 85 คูหา ประเทศที่เป็น National Pavilion และ National Stand ได้แก่ Burkina Faso, Egypt,
France, Germany, Ghana, Israel, Italy, Japan, Mali, Mexico, Niger, Peru, Russia, Senegal, United Kingdom
      สำหรับพื้นที่ที่ใช้แสดงสินค้าแบ่งออกเป็น ๑๑ ส่วนซึ่งแต่ละส่วนจะเน้นแสดงสินค้าที่แตกต่างกัน ดังนี้ คือ
      Accent on Design: เน้นสินค้าที่มีรูปแบบและการออกแบบ
      Just Kidstuff: เน้นสินค้าเกี่ยวกับเด็ก
      At Home:  เน้นสินค้าเครื่องตกแต่งบ้านสวยงาม
      The Museum Source:  เน้น Museum Gift และสินค้า Reproduction
      Handmade:  เน้นสินค้าทำจากมือที่มีความปราณีตสวยงาม
      General Gift:  เน้นสินค้าของขวัญของชำร่วยทั่วไป
      Tabletop & Homewares:  เน้นเครื่องจามชามช้อมส้อมและเครื่องใช้บนโต๊ะ
      Personal Accessories:  เน้นของขวัญของชำร่วยที่ใช้แสดงหรือ express personal taste เพื่อให้เป็นของขวัญ
ในเทศกาลต่างๆ
      New & Distinctive:  เน้นสินค้าที่แปลกใหม่และแสดงถึงแนวโน้มของสินค้าต่างๆ
      Floral & Garden Accessories:  เน้นสินค้าดอกไม้ ต้นไม้ประดิษฐ์ กระถางต้นไม้ และของใช้ในสวนต่างๆ
      New York’s Newest:  เป็นที่สำหรับผู้เข้าแสดงสินค้ารายใหม่ๆ ที่ต้องการนำสินค้าของตนมาแสดงและเสนอขาย
งานของขวัญ4.JPG
      ผู้เข้าชมงานในปีนี้มีประมาณ ประมาณ ๓๕,๐๐๐ ราย ซึ่งเป็น Specialty and department stores, gift shops, 
jewelry stores, interior designers, retailers of home products, mail order catalogs, museums and galleries,
stationery stores, craft retailers, garden centers, book stores และ Mom & Pop Shop ทั่วไป นอกจากนี้แล้ว ยังมี
สื่อนิตยสารของขวัญและของตกแต่งบ้านชื่อดังเข้าร่วมชมงานและสังเกตุการณ์
      นอกจากนี้แล้วสคร. นิวยอร์ก ได้เยี่ยมพบผู้นำเข้าไทยที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้าดังกล่าว จำนวน ๖ ราย คือ Urban 
Oasis ผู้นำเข้าสินค้า Tabletop ในปีนี้มีการนำเสนอกลยุทธ์ใหม่ คือ นำสินค้าที่เกี่ยวกับ Garden มานำเสนอลูกค้า เพื่อ
ต้อนรับ Spring Season
      Nook Nook ผู้นำเข้าสินค้าของเล่นเด็ก ปีนี้นำสินค้าใหม่มาวางตลาด เน้นแนวคิดเรียนรู้จากธรรมชาติ สร้างอารมณ์ขัน
ให้กับตุ๊กตาเด็กเล่น เช่น ตุ๊กตาช้างที่สามารถออกลูกได้ หรือตุ๊กตากบที่มาพร้อมกับลูกอ๊อด เป็นต้น
      Vance Kitira ผู้นำเข้ารายสำคัญในธุรกิจเทียน ปีนี้นำ คอลเลคชั่นเทียนสีสดใสมาต้อนรับฤดูกาลใบไม้ผลิ
      Propaganda โดยผู้แทนจากเมืองดัลลัส บริษัท Two-B Design Store LLC นำสินค้า Home Acessories แนวร่วมสมัย
สไตล์ Propaganda มาร่วมจัดแสดง โดยในปีนี้เป็นปีที่สองของทางบริษัท ที่เข้าร่วมแสดงสินค้าในงานดังกล่าว
      Nakamol นักออกแบบไทยไฟแรงจากชิคาโก ปีนี้ได้นำสินค้าประเภท Acessories อาทิ สร้อย แหวน กำไลประเภท
หินสี มาจัดแสดง สร้างความสนใจให้กับผู้นำเข้าได้เป็นอย่างมาก
      Circa Asia ผู้นำเข้าชาวสหรัฐอเมริกา แต่มีความสนใจสินค้าตกแต่งบ้านไทยเป็นอย่างมาก ในปีนี้นำสินค้าประเภทแจกัน 
ถาดจากไม้มะม่วง กระเป๋าถักและอุปกรณ์เครื่องครัวจากไม้ไผ่มาจัดแสดง เพราะ เชื่อว่าสินค้าจากธรรมชาติยังมีเอกลักษณ์
โดดเด่นไม่เหมือนใคร
 
      จากการประชุมหารือกับผู้แสดงสินค้าสามารถสรุปประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
      ๑. ในปีนี้จำนวนผู้เข้าชมงานค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากงาน New York International Gift Fair 
ปีนี้จัดทับกับงาน Maison & Object ของฝรั่งเศส จึงทำให้ผู้นำเข้าเลือกที่จะไปงานที่ฝรั่งเศสมากกว่า ประเด็นที่สอง คือ
พายุหิมะปกคลุมนครนิวยอร์ก จึงทำให้การเดินทางมาชมงานไม่สะดวก
      ๒. ราคาของต้นทุนสินค้าที่นำเข้าจากไทยมีราคาสูงขึ้น ทำให้ผู้นำเข้าปลายทางต้องประสบกับปัญหาในการกำหนดราคา 
เพราะ หากกำหนดราคาสูงเกินไป จะทำให้กลไกการแข่งขันในตลาดสหรัฐอเมริกาเป็นไปโดยยาก
      ๓. สินค้ากลุ่ม Household Deco เป็นกลุ่มที่มียอดการจำหน่ายสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การพัฒนาสินค้าในกลุ่มดังกล่าว 
ทั้งในเรื่องราคาและการออกแบบ จะเป็นการช่วยสร้างโอกาสให้กับสินค้า
 

จำนวนคนอ่าน 5118  คน

ความคิดเห็น

 • Lorena เขียน :

  buy mirtazapine

  buy mirtazapine invocal.ru
  At last, soeomne comes up with the "right" answer! http://yyzujj.com [url=http://ocardgbnbad.com]ocardgbnbad[/url] [link=http://vlkaeg.com]vlkaeg[/link]

 • Jaydee เขียน :

  fluconazol alkohol

  fluconazol dosering read fluconazol hexal 150 mg
  Too many compnimelts too little space, thanks! http://euwgoozk.com [url=http://ibwqrqbagz.com]ibwqrqbagz[/url] [link=http://yakupcbyd.com]yakupcbyd[/link]

 • Aundre เขียน :

  where can i buy the abortion pill online

  where can you buy the abortion pill
  Santi ?? Silvia & Compa????a Posted on Buenas, veo que sigue un poco abdaoonand. Esperamos que est??s bien.Te dejamos otro regalito a ver si te gusta.

 • csbayetqt เขียน :

  cheap abortion clinic

  buy abortion pill kit online cheap peider.dk
  3Gs4o1 , [url=http://suvjidfmsufn.com/]suvjidfmsufn[/url], [link=http://oduhsztmmlzp.com/]oduhsztmmlzp[/link], http://fxzvbjwxranb.com/

 • lfyscd เขียน :

  rescue inhaler for bronchitis

  otc inhaler rite aid
  jp6CG0 , [url=http://nhlnqjcdrgae.com/]nhlnqjcdrgae[/url], [link=http://xzlqjaigbppa.com/]xzlqjaigbppa[/link], http://ykeeodkqlhzn.com/

 • Midge เขียน :

  zoloft weed effects

  zoloft and weed smoking
  Glad I've fnially found something I agree with!

แสดงความคิดเห็น

:: โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางโลกการค้าออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวด

พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ มีตัวหนังสืออยู่ในรูปภาพนี้