สถานการณ์การเมืองในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ... ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 09 มีนาคม 2554 14:10

สถานการณ์การเมืองในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือกำลังเป็นที่จับตาจากทั่วโลก โดย ปัญหาจลาจลในลิเบียได้ส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตน้ำมัน

      - สถานการณ์การเมืองในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือกำลังเป็นที่จับตาจากทั่วโลก โดย ปัญหาจลาจลในลิเบีย
ได้ส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตน้ำมันในประเทศแล้ว ล่าสุด สำนักงานพลังงานสากล หรือ IEA (International Energy
Agency) ระบุว่า กำลังการผลิตน้ำมันของลิเบียหายไปประมาณ 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน
จากกำลังการผลิตที่มีอยู่ประมาณ
1.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน ขณะที่สถานการณ์ในลิเบียที่ยังรุนแรงต่อเนื่องได้ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกทะยานสูงขึ้น
อย่างรวดเร็ว โดยในการซื้อขายระหว่างวันของวันที่ 7 มีนาคม ราคาน้ำมันดิบดูไบปรับตัวสูงขึ้นไปเหนือ 111 ดอลลาร์ฯ
ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ขยับขึ้นไปเหนือระดับ 118 ดอลลาร์ฯ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 30 เดือนก่อนที่
จะปรับลดลงจากการขายทำกำไร และหากพิจารณาค่าเฉลี่ยของราคาน้ำมันดิบนับจากต้นปีมาจนถึงปัจจุบัน (1 ม.ค.-7 มี.ค.
2554) ราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ 97.2 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรล ขณะที่เบรนท์อยู่ที่ 101.6 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรล ซึ่งสูงกว่า
ราคาตามสมมติฐานประมาณการเศรษฐกิจไทย กรณีพื้นฐานของศูนย์วิจัยกสิกรไทย (ที่คาดการณ์ราคาน้ำมันดิบดูไบ
อยู่ที่ 93.5 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรล และราคาน้ำมันเบรนท์อยู่ที่ 95 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรล)
      - ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นกว่า 18 ดอลลาร์ฯ นับตั้งแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในตูนีเซีย เมื่อกลางเดือน
มกราคม 2554 ซึ่งเป็นต้นแบบที่นำมาสู่การชุมนุมประท้วงรัฐบาลครอบคลุมไปทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา
เหนือ ขณะที่ราคาน้ำมันยังมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นต่อไปอีก เนื่องจากเหตุการณ์ประท้วงเริ่มขยายวงมาสู่ประเทศผู้ผลิต
น้ำมันรายสำคัญในตะวันออกกลาง ทำให้คาดว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันพุ่งสูงจากปัญหาความกังวลด้านอุปทานนี้อาจจะ
กินระยะเวลายาวนานกว่าที่เคยคาดไว้ ทั้งนี้ ประเทศที่มีความเสี่ยงของการเคลื่อนไหวประท้วงรัฐบาลรุนแรงมีการผลิต
น้ำมันรวมกันประมาณ 13 ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 14 ของการผลิตน้ำมันของโลก ปฏิกิริยาลูกโซ่ทางการ
เมืองในตะวันออกกลางนี้จึงมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้ประมาณการราคาน้ำมันเฉลี่ยในปี 2554 ขยับสูงขึ้นจากสมมติฐานเดิม
โดยหากประเมินสถานการณ์กรณีที่เหตุการณ์ประท้วงในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนืออาจยืดเยื้อ ศูนย์วิจัยกสิกร
ไทย คาดว่าราคาน้ำมันดิบ (ดูไบ) ในปี 2554 มีโอกาสเพิ่มขึ้นมาอยู่ในกรอบ 98.0-108.0 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรล โดย
กรณีพื้นฐาน คาดว่าจะอยู่ที่ 102.0 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรล
tfb1.jpg
      - ในกรณีสมมติฐานข้างต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า เศรษฐกิจไทยอาจมีอัตราการขยายตัวชะลอลงมาอยู่ใน
กรอบร้อยละ 3.0-4.0 โดยกรณีพื้นฐานอาจขยายตัวร้อยละ 3.6 ซึ่งต่ำกว่ากรอบประมาณการเดิมที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
เคยคาดการณ์ไว้อยู่ในช่วงร้อยละ 4.0-5.0 และกรณีพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 4.5 โดยการชะลอตัวดังกล่าวเป็นผลกระทบ
โดยตรงจากราคาน้ำมัน ซึ่งโครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีการพึ่งพาการใช้น้ำมันสูงถึงประมาณร้อยละ 7-8 ของจีดีพี ซึ่งนับ
ว่าสูงเป็นอันดับต้นๆ ในภูมิภาคเอเชีย โดยผลของราคาน้ำมันจะส่งผ่านมาที่แรงกดดันเงินเฟ้อที่จะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะ
กระทบความเชื่อมั่นในการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ขณะเดียวกัน มูลค่าการนำเข้าที่สูงขึ้นจากราคาน้ำมันจะทำให้
ฐานะดุลการค้าของไทยลดต่ำลงกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้
      นอกจากนี้ สำหรับผลที่มีต่อภาคการส่งออกของไทยนั้น ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ
อาจมีผลทำให้การส่งออกของไทยไปยังตลาดภูมิภาคนี้ได้รับผลกระทบบ้างในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากตลาดภูมิภาค
ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือมีสัดส่วนรวมกันเพียงร้อยละ 5.8 ของการส่งออกโดยรวมของไทย ผลกระทบในส่วน
นี้จึงอาจไม่สูงนัก แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือผลกระทบจากราคาน้ำมันที่จะส่งผลกดดันต่อภาวะเงินเฟ้อและการ
ชะลอตัวทางเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งจะกระทบต่อปริมาณการส่งออกของไทย อย่างไรก็ดี คาดว่ามูลค่า
การส่งออกยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากคาดการณ์เดิมมากนัก หากราคาสินค้าเกษตรยังมีแนวโน้มสูงขึ้น ตามภาวะผลผลิต
ที่ตึงตัวและต้นทุนในการผลิตของภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นตามทิศทางวัตถุดิบและราคาพลังงาน
ประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2554
tfb2.jpg
  ที่มา : ธปท. สศช. กระทรวงพาณิชย์ และประมาณการโดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
โดยสรุป ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ทะยานสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว กลายเป็นข้อกังวลมากขึ้นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในระยะข้างหน้า ล่าสุด ราคาน้ำมันดิบนับจากต้นปีจนถึงขณะนี้ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเคยประเมินไว้ ขณะที่ราคายังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเหตุการณ์ประท้วงเริ่มขยายวงมาสู่ประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายสำคัญ และปัญหาความกังวลด้านอุปทานนี้อาจจะกินเวลายาวนานกว่าที่เคยคาดไว้ โดยหากประเมินสถานการณ์กรณีที่เหตุการณ์ประท้วงในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนืออาจยืดเยื้อ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าราคาน้ำมันดิบ (ดูไบ) ในปี 2554 มีโอกาสเพิ่มขึ้นมาอยู่ในกรอบ 98.0-108.0 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรล โดยกรณีพื้นฐาน คาดว่าจะอยู่ที่ 102.0 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรล ในกรณีนี้ เศรษฐกิจไทยอาจมีอัตราการขยายตัวชะลอลงมาอยู่ในกรอบร้อยละ 3.0-4.0 ซึ่งกรณีพื้นฐานอาจขยายตัวร้อยละ 3.6 (จากเดิมคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 4.0-5.0 และกรณีพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 4.5) โดยเป็นผลมาจากแรงกดดันเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อการใช้จ่ายในประเทศ การนำเข้าที่เพิ่มขึ้น และการเกินดุลการค้าที่ลดลง เป็นสำคัญ   
อนึ่ง ข้อสมมติราคาน้ำมันข้างต้นยังไม่ครอบคลุมไปถึงความเป็นไปได้ที่สถานการณ์ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนืออาจดำเนินไปสู่กรณีเลวร้ายที่สุด หากเหตุการณ์ประท้วงรุนแรงเกิดขึ้นในประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายสำคัญหลายแห่งจนทำให้อุปทานน้ำมันหายไปจากระบบพร้อมกันในปริมาณมาก ราคาน้ำมันอาจพุ่งขึ้นไปเหนือระดับที่เคยทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อกลางปี 2551 เกินกว่า 140 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรล ซึ่งจะนำไปสู่วิกฤตการณ์ราคาน้ำมันขั้นรุนแรง (Oil Shock) ในกรณีดังกล่าวนี้ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้น และมีความเป็นไปได้ว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจอาจต่ำลงไปกว่ากรอบประมาณการที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินไว้นี้ ทั้งนี้ แม้ว่าขณะนี้ความไปได้ของเหตุการณ์รุนแรงในระดับดังกล่าวยังมีไม่สูงนักแต่คงต้องมีการเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด

จำนวนคนอ่าน 4749  คน

ความคิดเห็น

 • Zeal เขียน :

  naltrexone low dose

  buy naltrexone ireland open
  You're the grtsteae! JMHO http://tcspwyw.com [url=http://uevfsh.com]uevfsh[/url] [link=http://wgveddcs.com]wgveddcs[/link]

 • Addy เขียน :

  seroquel

  seroquel open
  If you're looking to buy these arelicts make it way easier. http://adtmhi.com [url=http://cvxgjjae.com]cvxgjjae[/url] [link=http://edgpllrch.com]edgpllrch[/link]

 • Keys เขียน :

  mixing viagra and weed

  mixing xanax and weed harshpande.net
  When I orlalngiiy left a comment I clicked on the Notify me any time new comments are added checkbox and currently each time a comment is added I receive 4 email messages with the same comment.

แสดงความคิดเห็น

:: โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางโลกการค้าออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวด

พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ มีตัวหนังสืออยู่ในรูปภาพนี้