venlafaxine alcohol abuse

venlafaxine alcohol interaction link
ธราดล ทองเรือง “7 สาวน้อย ตลาดแห่งความหวัง”

โดย 21 มีนาคม 2554 16:26

ในขณะที่คนไทยกำลังเห่อกระแสเกาหลีฟีเวอร์ กินอาหารเกาหลี ไว้ทรงผมแบบเกาหลี ใช้สินค้าเกาหลี แต่คนในอีกประเทศหนึ่งกลับหลงใหลสินค้าไทย บริโภคสินค้าไทย และชื่นชมสินค้า แบรนด์เนม Made in Thailand

ชนิดที่ว่าใครก็ตามใช้สินค้าที่พะยี่ห้อ Made in Thailand จะได้รับการยอมรับว่าเท่ มีสไตล์ ทันสมัย และมีหน้า
มีตาในสังคม
ธราดล ทองเรือง.jpg ธราดล ทองเรือง 
อนุกรรมาธิการการเชื่อมโยงภูมิภาค คณะกรรมาธิการการค้าชายแดน ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน พม่า-อินเดีย สภาผู้แทนราษฎร
      คนเหล่านี้อาศัยอยู่ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย ประกอบด้วย 7 รัฐ สำคัญคือ รัฐอรุณาจัล 
(ARUNACHAL) รัฐนากาแลนด์ (NAGALAND) รัฐมณีปุระ (MANIPUR) รัฐมิโซรั่ม (MIZORAM) รัฐตริปุระ (TRIPURA)
รัฐอัสสัม (ASSAM) และรัฐเมฆกัลยา (MAGHALAYA) หรือเรียกรวมกันว่ารัฐ 7 สาวน้อย
ตลาดในตัวเมืองที่เริ่มมีความเจริญ.jpg ตลาดในตัวเมืองที่เริ่มมีความเจริญ
      ในการสัมมนา “เปิดประตูการค้า AFTA การค้าชายแดนไทยพม่า สำนัก มาตรการทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ” 
ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  “ธราดล ทองเรือง” อนุกรรมาธิการการเชื่อมโยงภูมิภาค คณะกรรมาธิการการค้าชายแดน
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน พม่า-อินเดีย สภาผู้แทนราษฎร และอดีตทูตพาณิชย์ไทย ประจำประเทศอินเดีย
ได้กล่าวถึงรัฐ
ดังกล่าวในฐานะวิทยากรที่รับเชิญไปบรรยายน่าสนใจอย่างยิ่ง จึงอยากนำมาเสนอเผื่อว่านักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการใดสนใจ
จะเข้าไป ทำมาค้าขายหรือลงทุนในรัฐดังกล่าวก็น่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีโอกาสไม่น้อยเลย
      ปัจจุบันปริมาณสินค้าไทยเริ่มขยาย จากพม่าไปสู่รัฐ 7 สาวน้อยของประเทศอินเดียมากขึ้น รัฐดังกล่าวมีความสัมพันธ์ 
ทางเชื้อชาติและค่านิยมใกล้เคียงกับคนไทยมาก โดยเฉพาะรัฐอัสสัมและรัฐมณีปุระมีสินค้ากระจายอยู่มาก
การจราจรในเขตชุมชน.jpg การจราจรในเขตชุมชน
      “รัฐมณีปุระและรัฐอัสสัมมีลักษณะคล้ายกับประเทศไทย โดยเฉพาะรัฐอัสสัมมีชุมชนคนไทยซึ่งคนอินเดียเรียกว่า 
‘ชุมชนเผ่าไทย หรือไทยอาหม’ ซึ่งอพยพไปจากประเทศไทยตอนเหนือเดินทางเข้าสู่ประเทศพม่าไปยังประเทศ อินเดีย
ซึ่งมีอยู่ 5 ชุมชน โดยชุมชนเหล่านี้สามารถพูดภาษาไทยได้ อาหารการกิน ลักษณะการแต่งกายเหมือนคนไทยทั้งสิ้น
เช่นเดียวกับรัฐมณีปุระซึ่งมีร้านค้าชายแดนมากกว่า 1,000 ร้าน แต่ละร้านจะมีผู้หญิงขายของเท่านั้น เรียกว่า Women
Market’
สินค้าหลายอย่างคุ้นตาเราเป็นอย่างดี เช่น ปลาร้า ตั๊กแตนทอด หนอนรถด่วน บุคลิกลักษณะของคนอินเดียใน
แถบนี้จะแตกต่างจากคนอินเดียในภาคกลาง คือ ไม่โพกหัว ไม่ไว้เครา ถ้ามาเมืองไทยอาจเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนไทย”
นายธราดลอธิบายรายละเอียดคนในรัฐ 7 สาวน้อย
      การเดินทางไปยังรัฐ 7 สาวน้อยสามารถเดินทางได้ทั้งทางบกและทางอากาศ โดยทางบกเดินทางจากอำเภอแม่สอด
ไปยังเมืองเมียวดี หงสาวดี ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ เข้าสู่ด่านชายแดนทามู (สหภาพพม่า) ซึ่งเชื่อมต่อกับด่านมอเร่ห์ (อินเดีย)
เข้าสู่รัฐ 7 สาวน้อย อีกเส้นทางหนึ่งออกจากอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เข้าสู่เชียงตุง มัณฑะเลย์ ด่านทามูและด่านมอเร่ห์
      อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเส้นทางดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์มากนัก แม้ว่าอินเดียจะมีแผนพัฒนาเส้นทาง Look East ถนนเชื่อม
ภาคตะวันตกคือจากรัฐคุซราตผ่านภาคตะวันนออกเฉียงเหนือของประเทศ ที่เรียกว่าเอเชียนไฮเวย์เชื่อมกับ พม่าต่อมายัง
อำเภอแม่สอด ประเทศไทย แต่ยังติดปัญหาภายในของพม่าทำให้การก่อสร้างเส้นทางในพม่ายังไม่สามารถเชื่อม ต่อกับ
ฝั่งของประเทศไทยและประเทศอินเดียที่สร้างรอไว้แล้วได้
ร้านอาหารที่ถือว่าดีที่สุดแห่งงหนึ่งของรัฐอัสสัม.jpg ร้านอาหารที่ถือว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของรัฐอัสสัม
      เส้นทางเดิมที่มีอยู่จึงสามารถขนส่งได้เพียงแต่ว่าไม่สะดวกมากนัก ต้องใช้เวลาประมาณ 22 วัน และสินค้าที่แตกหักง่าย
ก็จะมีปัญหาเรื่องการขนส่ง ประกอบกับการเดินทางผ่านพม่ายังคงมีปัญหาบ้าง คือต้องขออนุญาต รัฐบาลพม่าก่อน แต่ถ้า
เดินทางทางอากาศ นั่งเครื่องบินจากกรุงเทพฯ ไปยังเมืองกัลกัตตาและบินเข้าสู่เมืองหลวงของรัฐมณีปุระคือเมืองอินฟาล
หรือบินตรงไปที่เมืองนิวเดลีก่อน แล้วจึงส่งสินค้าเข้าไปยังรัฐนากาแลนด์ใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน ราคาสินค้าเมื่อไปถึงที่นั่น
บวกค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่อนข้างสูง เช่น ราคาขายปลีกน้ำปลาขวดหนึ่งประมาณ 80 บาท (110 รูปี) มาม่า ซองละ 14 บาท
(20 รูปี) ซึ่งก็มีคนนิยมซื้อกิน”
นายธราดลอธิบาย
      ก่อนหน้านี้ ผู้บริหารรัฐอัสสัมพยายามร้องขอไปยังสถานทูตไทยในกรุง นิวเดลี ให้ช่วยประสานขอให้สายการบินไทย
จัดเครื่องบินเดินทางจากกรุงเทพฯ-คูวาหตี ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐอัสสัม แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากฝ่ายไทย
      “ผมคิดว่าการเปิดสายการบินบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ-คูวาหตีน่าจะคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ เพราะนักธุรกิจและนักท่องเที่ยว
อินเดียชอบเดินทางมาเมืองไทย ปัจจุบันคนอินเดียมาเมืองไทยประมาณ 5 แสนคนต่อปี ผมคิดว่าเป็นคนในรัฐ 7 สาวน้อย
ไม่ต่ำกว่า 1 แสนคน ซึ่งถ้าบินตรงใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง แต่ทุกวันนี้คนในรัฐ 7 สาวน้อยต้องเดินทางไปขึ้นเครื่องบิน
ที่เมือง กัลกัตตาใช้เวลาไปรอขึ้นเครื่องเป็นวัน”
นายธราดล กล่าว
สภาพตู้บริการเอทีเฮ้มเหมือนบ้านเราเมื่อ 20 ปีก่อน.jpg สภาพตู้บริการเอทีเอ็มเหมือนบ้านเราเมื่อ 20 ปีก่อน
      ปัจจุบันมีสินค้าไทยจำหน่ายในรัฐ 7 สาวน้อยหลายรายการ เป็นสินค้าที่นักธุรกิจในรัฐ 7 สาวน้อยบินมาซื้อจากเมืองไทย
โดยตรง หรือบางส่วนอาจเป็นสินค้าที่นักธุรกิจอินเดียสั่งจากเมืองไทยเข้าไปยังนิวเดลีแล้วส่งต่อไปขายในรัฐ 7 สาวน้อย
อีกที สินค้าไทยที่ได้รับความนิยมก็เช่น เสื้อผ้า กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ เครื่องประดับ สร้อยแหวน โต๊ะเครื่องแป้งแบบ
น็อกดาวน์ที่นักศึกษาใช้ แบตเตอรี่ เป็นต้น”
      นายธราดลกล่าวต่ออีกว่าสินค้าไทยในรัฐ 7 สาวน้อยถือเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมาก สินค้าอะไรก็ตาม ถ้าแปะ
ยี่ห้อ Made in Thailand จะขายดีที่สุด เพราะค่านิยมคนที่นั่นจะมองสินค้าไทยเป็นของเท่ ใช้แล้วมีหน้ามีตา เหมือนคนบ้าน
เราหลงกระแสสินค้าเกาหลี ประมาณนั้น ปัจจุบันสินค้าจากต่างประเทศที่เข้าไปทำตลาดนอกจากไทยแล้วก็มีจีน แต่สินค้าจีน
ไม่มีมาตรฐาน คุณภาพสู้สินค้าไทยไม่ได้ ทำให้ไม่ได้รับความนิยมมากนักเมื่อเทียบกับสินค้าไทย
      “ปัจจุบันนักธุรกิจไทยยังมีทัศนคติด้านลบต่อคนอินเดีย เหมือนสุภาษิต เจองูกับเจอแขกต้องตีแขกก่อน แต่เวลาคิดถึง
นักธุรกิจใน 7 สาวน้อยต้องลืมภาพแขกในภาคกลางหรือแขกที่เราคุ้นเคยไปเลย เนื่องจากไม่เหมือนกันทั้ง รูปร่างหน้าตา
และวิธีการทำธุรกิจการสื่อสารเป็นกันเองและง่ายกว่า ที่สำคัญ นักธุรกิจในภูมิภาคนี้พูดภาษาอังกฤษดีมาก สำเนียงใกล้เคียง
กับเจ้าของภาษา เพราะเขาเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นประถม เป็นตลาดใหม่ที่ผมอยากให้นักธุรกิจไทยเข้าไปมองหาลู่ทาง
เพื่อทำ การค้าและการลงทุน หรือใครที่ไม่มีความคุ้นเคยต้องการให้ผมเป็นที่ปรึกษา ก็ติดต่อมาที่กรมการค้าต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ได้”
      นอกจากรัฐ 7 สาวน้อยจะมีประชากรถึง 45 ล้านคนแล้ว ยังมีจุดเชื่อมต่อกับประเทศบังกลาเทศ ซึ่งมีประชากร 160 
กว่าล้านคน รวมแล้ว 200 กว่าล้านคน จึงถือว่าเป็นตลาดใหญ่และมีโอกาสเติบโตอีกมาก

จำนวนคนอ่าน 5763  คน

ความคิดเห็น

 • ไทยแท้ เขียน :

  vibramycin

  vibramycin open
  ตอนที่คุยกับคนอินเดียในประเทศไทยเวลาถามถึงคนไทยอาหมเขาจะไม่พูดถึงและถามว่าไปอย่างไรเขาก็จะไม่ตอบ

 • ไทยแท้ เขียน :

  cialis 20mg predaj

  cialis
  อยากจะไปเที่ยวอัส้มมากขอให้รัฐบาลไทยเปิดสายการบินโดยตรงจะมีคนไทยไปมากเพราะจะได้รู้จักคนไทยในอัสสัม

 • nogcyal เขียน :

  buscopan prezzo

  buscopan compresse
  BNl8fM , [url=http://drygbjfrtfcu.com/]drygbjfrtfcu[/url], [link=http://aqawxaarjeud.com/]aqawxaarjeud[/link], http://vhryrofidsdx.com/

 • Jean เขียน :

  citalopram alcohol interaction

  citalopram and alcohol
  I didn't know where to find this info then koboam it was here.

แสดงความคิดเห็น

:: โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางโลกการค้าออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวด

พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ มีตัวหนังสืออยู่ในรูปภาพนี้