ส่ง “กองทุนเปิดเค โกลด์ อีทีเอฟ” ปลุกกระแสทองระลอกใหม่

โดย 07 ตุลาคม 2554 12:02

บลจ. กสิกรไทย ผนึกกำลัง “แม่ทองสุก – ฮั่วเซ่งเฮง – ออสสิริส” 3 ยักษ์ใหญ่ในธุรกิจทองคำ ส่งกองทุนเปิดเค โกลด์ อีทีเอฟ เพิ่มทางเลือกให้คนอยากช็อปทองแท่งในประเทศ อวดจุดเด่นต้นทุนน้อยก็เป็นเจ้าของทองคำแท่งได้

KA Gold ETF_pic.jpg

บลจ. กสิกรไทย ผนึกกำลัง “แม่ทองสุกฮั่วเซ่งเฮงออสสิริส”  3 ยักษ์ใหญ่ในธุรกิจทองคำ ส่งกองทุนเปิด
เค โกลด์ อีทีเอฟ
เพิ่มทางเลือกให้คนอยากช็อปทองแท่งในประเทศ  อวดจุดเด่นต้นทุนน้อยก็เป็นเจ้าของทองคำแท่งได้
ซื้อ-ขายคล่อง สร้างโอกาสทำกำไรเทียบเท่าเล่นทองคำจริง อุ่นใจเพราะมีบริษัทระดับสากลเก็บรักษาทองให้  พร้อม
โอกาสได้รับทองคำแท่งเมื่อขายคืน คาดเปิดขายเร็วๆ นี้
     นายพัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ. กสิกรไทย) 
เปิดเผยว่า เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนจากทองคำแท่งในประเทศ บลจ. กสิกรไทย 
เตรียมจะเสนอขายกองทุนเปิดเค โกลด์ อีทีเอฟ (K GOLD ETF : KG965) โดยกองทุนดังกล่าวจะนำเงินจากลูกค้าไป
ซื้อทองคำแท่ง 96.5% มาเก็บไว้ให้   ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อ-ขายแบบเรียลไทม์ ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(Real time)  ได้ในราคาที่ใกล้เคียงกับราคาทองคำในประเทศ เสมือนการซื้อขายทองคำแท่งจริง โดยคาดว่าจะสามารถ
เปิดขายได้ในเดือนตุลาคมนี้
      “โดยทั่วไปการซื้อขายทองคำแท่งจะมีน้ำหนักขั้นต่ำที่ 5 บาท หรือประมาณ 120,000 บาท ดังนั้น ความน่าสนใจ
ของกองทุน KG965 จึงอยู่ที่ต้นทุนต่ำ  ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเล่นทองคำแท่งได้ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 30,000 บาท
เท่านั้น และมีทองคำแท่งจริงไว้รองรับการลงทุนดังกล่าว ซึ่งลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของทองคำได้ เนื่องจากทองคำแท่ง
ที่เราซื้อมาเก็บไว้ให้เป็นทองคำแท่ง 96.5% ที่หลอมจากทองคำบริสุทธิ์ LBMA* 99.99%  เก็บรักษาในตู้นิรภัยของ
Brink’s (Thailand) บริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการเก็บรักษาวัตถุมีค่าระดับโลก  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับทองคำแท่ง
เมื่อขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด  เทียบเท่ากับการซื้อ –ขายทองคำแท่งจริงๆ แต่มีข้อดีที่ใช้ต้นทุนน้อยกว่า
ไม่ต้องเดินทางไปซื้อ-ขายที่ร้านทอง และไม่ต้องกังวลใจเรื่องความปลอดภัยในการเก็บรักษา”
นายพัชรกล่าว
      ในด้านช่องทางการซื้อ-ขายกองทุน KG965 นายพัชรเปิดเผยว่า ลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อผ่านธนาคารกสิกรไทย
ทุกสาขา โดยธนาคารจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเปิดบัญชีซื้อ-ขายกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท
เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด  บริษัท  ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด และบริษัท ออสสิริส  ฟิวเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็น
ผู้นำในธุรกิจค้าทองคำของไทย
      “ด้วยประสบการณ์อันยาวนานและชื่อเสียงที่สั่งสมในธุรกิจค้าทองคำของพันธมิตรทั้ง 3 บริษัท ทำให้ บลจ. กสิกร
ไทย เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ลูกค้าจะได้รับคำแนะนำในการลงทุนทองคำจากผู้เชี่ยวชาญในตลาดทองคำอย่างแท้จริง  ไม่เพียง
เท่านั้นทั้ง 3 บริษัทพันธมิตรยังเป็นที่ยอมรับในด้านการใส่ใจดูแลและรักษามาตรฐานในการให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่ผู้ซื้อ
ทองคำมาโดยตลอด  นอกจากนี้  พันธมิตรของเรายังช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องเพื่อการซื้อขายกองทุน ETF ทองคำที่
สะท้อนราคาใกล้เคียงราคาทองคำจริงที่สุด พร้อมทั้งนำทองคำของตนเองมาเก็บไว้ให้เสมือนลูกค้าได้ซื้อทองภายใต้
แบรนด์ของบริษัทนั้นๆ ด้วย”
นายพัชรกล่าว
      นายพัชรกล่าวเพิ่มเติมว่า  ผู้สนใจสามารถลงทุนในกองทุนเปิดเค โกลด์ อีทีเอฟ  (KG965) ในช่วงการเสนอขาย
ครั้งแรก (IPO) ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้น 30,000 บาท(และทวีคูณของ 3,000 บาท) โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ
จองซื้อได้ ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ บริษัทฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส
จำกัด  บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด  และบริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด โดยยอดเงินจองซื้อในช่วงเสนอ
ขายครั้งแรกทุกๆ 1,000,000 บาท จะได้รับ Cash Back 1,000 บาท สูงสุด 10,000 บาทต่อท่าน ซึ่งเป็นรายการ
ส่งเสริมการขายหลักจาก บลจ. กสิกรไทย พร้อมทั้งมีโอกาสได้รับรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมจากผู้ร่วมค้าหน่วย
ลงทุนแต่ละแห่งด้วย ทั้งนี้ ภายหลังกองทุนจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจดทะเบียนซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
      นายแพทย์กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ ประธานกรรมการ เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก ในฐานะผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และ
ผู้ดูแลสภาพคล่องกองทุน KG965 เปิดเผยว่า จากประสบการณ์ความชำนาญในด้านการค้าและการลงทุนทองคำมา กว่า
50 ปี ของ เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก ด้วยศักยภาพในการเป็นผู้เชี่ยวชาญการลงทุนทองคำแบบครบวงจร อีกทั้งยังเป็น
ผู้นำนวัตกรรมการลงทุนทองคำรูปแบบใหม่ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์นักลงทุนทุกๆ  กลุ่ม  และตอบสนองสถานการณ์
การลงทุนในปัจจุบัน  อีกทั้งยังเชื่อมั่นว่า การลงทุนในตลาดทองคำจะยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  กลุ่มบริษัทฯ
พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุน และมั่นใจว่ากองทุน KG965 จะเป็นกอง ETF ที่ใหญ่ที่สุดของไทย และเป็น
กองทุนที่น่าจะมีสภาพคล่องดีที่สุด เนื่องจาก ราคา ETF ตัวนี้ จะอ้างอิงใกล้เคียงกับราคาสมาคมค้าทองคำ
      “สำหรับกลยุทธ์การตลาดและการส่งเสริมการขายกองทุนฯ ในครั้งนี้ เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก เสนอโปรโมชั่น
พิเศษเพิ่มเติมสำหรับนักลงทุนที่จองซื้อกองทุน KG965 และเปิดบัญชีซื้อ-ขายผ่านเอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส ในช่วง IPO
สำหรับยอดจองซื้อ 1 ล้านบาท ถึง 10 ล้านบาทแรก ทุกๆ 1 ล้านบาท จะได้รับบัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่า 1,000 บาท
ยอดจองซื้อมากกว่า 10 ล้านบาทถัดไป ได้รับทองคำ 2 สลึง และยอดจองซื้อมากกว่า 20 ล้านบาทถัดไป ได้รับทองคำ
1.50 บาท นอกจากนั้น ยังได้มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่นักลงทุนที่สนใจผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์
และ Social media ตลอดทั้งเตรียมทีมงานที่ปรึกษาการลงทุนทองคำทั้งส่วนงาน Marketing ของบริษัท และ Selling
Agent ทั่วประเทศ กว่า 100 คน เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ที่สนใจ พร้อมทั้งจัดคอร์สสัมมนาพิเศษสำหรับนักลงทุนที่มีความ
สนใจเรื่อง Gold ETF ผ่านสถาบันการลงทุนทองคำ (MTS ACADEMY) ตลอดช่วง IPO โดยผู้สนใจกรุณาติดต่อได้ที่
02-264-5689 หรือ 02-246-5683” 
นายแพทย์กฤชรัตน์กล่าว
     ด้านนายธนรัชต์ พสวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า กลุ่มฮั่วเซ่งเฮงได้
ขยายสู่ธุรกิจอีทีเอฟทองคำ ด้วยเล็งเห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทองคำรูปแบบใหม่ที่จะได้รับความนิยมในการลงทุนเช่นเดียว
กันกับผลิตภัณฑ์ทองคำอื่นๆ ทั้งยังมีความสะดวกสบายในการซื้อขายและราคาซื้อขายแบบเรียลไทม์   สำหรับความ
พร้อมในการสนับสนุนการขายกองทุน KG965 ด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่การตลาดที่มีความเชี่ยวชาญของฮั่วเซ่งเฮง โกลด์
ฟิวเจอร์ส จำกัด จะสามารถให้คำปรึกษาการลงทุนได้อย่างดี ไม่เพียงเท่านั้น บริษัทยังมุ่งเน้นการให้บริการที่ดีเลิศแก่
ลูกค้า พร้อมทั้งพัฒนาช่องทางการซื้อขายให้มีความหลากหลายและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยสามารถซื้อขาย
ได้ผ่าน iPhone, iPad, Samsung GALAXY Tab และโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่าย  นักลงทุนจึงมั่นใจได้ในการซื้อขาย
กองทุนอีทีเอฟผ่านบริษัทฯ
      “กลุ่มฮั่วเซ่งเฮงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ บลจ.กสิกรไทย ในการออกกองทุนเปิดเค 
โกลด์ อีทีเอฟ ซึ่งถือเป็นกองทุนอีทีเอฟทองคำกองทุนแรกของไทยที่ลงทุนในทองแท่ง 96.5% ที่คนไทยคุ้นเคยกัน
เป็นอย่างดี   กลุ่มฮั่วเซ่งเฮงในฐานะผู้จัดหาทองคำ  ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และผู้ดูแลสภาพคล่องของกองทุนดังกล่าว
พร้อมมอบโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มเติมสำหรับนักลงทุนที่จองซื้อกองทุน KG965 และเปิดบัญชีซื้อ-ขายผ่านฮั่วเซ่งเฮง โกลด์
ฟิวเจอร์ส ในช่วง IPO สำหรับยอดจองซื้อ 1 ล้านบาท ถึง 10 ล้านบาทแรก ทุกๆ 1 ล้านบาท จะได้รับ Top Up
Promotion เป็นบัตรกำนัลจากห้างเซ็นทรัล 1,000 บาท และยอดจองซื้อทุกๆ 10 ล้านบาทถัดไป จะได้รับทองคำ
น้ำหนัก 2 สลึง [โดยผู้ลงทุนมีสิทธิ์ได้รับทองคำ น้ำหนักสูงสุดถึง 4 บาทต่อยอดจอง 90 ล้านบาท] นอกจากนี้
ผู้ลงทุนที่ซื้อขายกองทุนดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์ผ่านฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส สามารถแจ้งความประสงค์รับ
ค่าขายคืนเป็นทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 96.50 น้ำหนักขั้นต่ำ 50 บาท จากฮั่วเซ่งเฮงได้  สนใจสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมที่ โทร.0 2223 2288”
นายธนรัชต์กล่าว
      นายบุญเลิศ สิริภัทรวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า ด้วยศักยภาพ
ด้านการลงทุนทองคำครบวงจร (Comprehensive Gold Related Investment) ออสสิริส ฟิวเจอร์ส พร้อมเดินหน้า
สนับสนุนการขายกองทุน KG965 ภายใต้กลยุทธ์การตลาดแบบ Educational Marketing ซึ่งมุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความเข้าใจในการลงทุนทองคำอย่างเหมาะสมโดยทีมดูแลลูกค้าที่มีความชำนาญโดยเฉพาะ ผนวกกับความสมบูรณ์
แบบของระบบที่รองรับการเทรดของลูกค้าได้อย่างมั่นใจตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมช่องทางพิเศษสำหรับการจองซื้อ
หน่วยลงทุนพร้อมให้รายละเอียดเพิ่มเติมผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อ-ขายกองทุน KG965
ผ่านบริษัทฯ จะได้รับ Top Up Cash Back เพิ่มจากโปรโมชั่นปกติของ บลจ. กสิกรไทย   อีก 2,500 บาท เมื่อทำการ
ซื้อ-ขาย (Trade) 1,000,000 บาทขึ้นไปภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันซื้อขายครั้งแรก อีกด้วย สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ 0 2633 5222
    

จำนวนคนอ่าน 4775  คน

ความคิดเห็น

 • mary เขียน :

  After being in relationship with Wilson for seven years,he broke up with me, I did everything possible to bring him back but all was in vain, I wanted him back so much because of the love I have for him, I begged him with everything, I made promises but he refused. I explained my problem to someone online and she suggested that I should contact a spell caster that could help me cast a spell to bring him back but I am the type that don't believed in spell, I had no choice than to try it, I meant a spell caster called Dr AKHERE and I email him, and he told me there was no problem that everything will be okay before three days, that my ex will return to me before three days, he cast the spell and surprisingly in the second day, it was around 4pm. My ex called me, I was so surprised, I answered the call and all he said was that he was so sorry for everything that happened, that he wanted me to return to him, that he loves me so much. I was so happy and went to him, that was how we started living together happily again. Since then, I have made promise that anybody I know that have a relationship problem, I would be of help to such person by referring him or her to the only real and powerful spell caster who helped me with my own problem and who is different from all the fake ones out there. Anybody could need the help of the spell caster, his email: AKHERETEMPLE@gmail.com or call/whatsapp:+2349057261346 you can email him if you need his assistance in your relationship or anything. CONTACT HIM NOW FOR SOLUTION TO ALL YOUR PROBLEMS AKHERETEMPLE@gmail.com or call/whatsapp:+2349057261346

 • cmfgzhaehuj เขียน :

  8l46i8 , [url=http://jqvkhyzdsvcx.com/]jqvkhyzdsvcx[/url], [link=http://fctokagjbveb.com/]fctokagjbveb[/link], http://sgrivpgagigd.com/

 • wpzennogk เขียน :

  vialerg mod allergi

  vialerg 10 read here
  2Z4B1K , [url=http://eoewmdkogzja.com/]eoewmdkogzja[/url], [link=http://trgfrmzwxwzi.com/]trgfrmzwxwzi[/link], http://ekdlsprsztzo.com/

 • Betsey เขียน :

  What a great reusorce this text is.

แสดงความคิดเห็น

:: โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางโลกการค้าออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวด

พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ มีตัวหนังสืออยู่ในรูปภาพนี้