generico cialis prezzo

cialis generico in farmacia esiste jstawski.com
สถานการณ์ที่นักลงทุนควรเตรียมพร้อมก่อนการลงทุนในลาว

โดย 17 ธันวาคม 2552 23:50

     1.  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน โดยเฉพาะความไม่แน่นอนในด้านการจัดเก็บอัตราภาษี ค่าธรรมเนียม เนื่องจาก
แต่ละแขวงมีการจัดเก็บไม่เหมือนกันและมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
     2.  นักลงทุนควรมีการวางแผนค่าใช้จ่ายอย่างครอบคลุม และยือหยุ่น เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน อาทิเช่น ค่าใช้จ่าย
นอกระบบ ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนสินค้าเพิ่มสูงขึ้นได้
     3.  การค้านอกระบบ ซึ่งมีต้นทุนนำเข้าน้อยกว่า ทำให้ตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องในระบบเสียเปรียบการแข่งขันด้านราคา
     4.  ปัจจัยพื้นฐานการผลิตที่ยังไม่เพียงพอ อาทิเช่น สาธารณูปโภคท้องถิ่น เส้นทางคมนาคม รถขนส่งที่ไม่ได้มาตรฐาน 
จะส่งผลต่อการดำเนินงานทำให้ต้นทุนสินค้าสูงขึ้น
     5.  แรงงานมีการหยุดงานพร้อมกันในช่วงเทศกาลสำคัญหรือในงานบุญท้องถิ่น ทำให้กระบวนการทำงานไม่ต่อเนื่อง 
ล่าช้า ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงหรือสินค้าขาดตลาดได้
ข้อเสนอแนะ
1.  สปป.ลาวมีความอ่อนไหวเรื่องความสัมพันธ์ โดยเฉพาะระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ผู้ประกอบการจึงควรปฏิบัติติอคู่ค้า
ให้เกิดความไว้วางใจ รงวมทั้งต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน เพราะหากเกิดการฟ้อง
ร้องในเรื่องดังกล่าวแล้ว จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือต่อธุรกิจในภาพรวมและก่อให้เกิดผลทางการเมืองด้วย
     2.  ตลาดใน สปป.ลาว มิใช่ตลาดของผู้บริโภค ดังนั้นลักษณะธุรกิจ ควรเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกมากกว่า เพราะสามารถ
ขยายตลาดและลดภาสวะการแข่งขันลงได้
     3.  บริษัทขนาดใหญ่ที่เข้าไปลงทุนใน สปป.ลาวนั้น ส่วนใหญ่จะมีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นๆ อยู่แล้ว
     4.  แม้รัฐให้การสนับสนุนเศรษฐกิจแบบเสรี แต่ส่วนใหญ่แล้วรัฐบาล สปป.ลาวจะให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมที่สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจมากกว่าอุตสาหกรรมซื้อมาและขายไป
 

จำนวนคนอ่าน 3402  คน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

:: โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางโลกการค้าออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวด

พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ มีตัวหนังสืออยู่ในรูปภาพนี้