amitriptyline for sleep

amitriptyline davis pdf
อุปสรรคในการลงทุนของไทยใน สปป.ลาว

โดย 18 ธันวาคม 2552 00:05

ด้านระบบการปกครองและอำนาจตัดสินใจ
  การบริหารงานแบบศูนย์กลางทำให้ข้อมูลที่มาจากส่วนกลางอาจล่าช้าหรือขาดหายในกระบวนการส่งต่อไปให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การบริหารงานแบบผสมผสาน และการกระจายอำนาจอิสระให้กับเจ้าแขวงจึงทำให้เจ้าแขวงมีอำนาจการตัดสินใจสูง กฎหมายและระเบียบใน
แต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษาข้อมูลท้องถิ่นอย่างรอบคอบ
ด้านกฎหมาย
  กฎหมายการลงทุนในลาวเพิ่งจะเริ่มใช้ปฏิบัติ จึงอาจมีการตีความจากหน่วยงานผู้ปฏิบัติของ สปป.ลาวที่แตกต่างกันในแต่ละหน่วยงาน
นอกจากนี้กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงเร็ว ไม่แน่นอน กฎหมายกับแนวปฏิบัติไม่สอดคล้องกันในบางประเด็น
ด้านเทคโนโลยี
  เทคโนโลยียังได้รับการพัฒนาไม่มาก ทำให้การลงทุนใน สปป.ลาวต้องนำเข้าปัจจัยการผลิตทุกอย่างไปจากไทย ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร
ด้านบริการทางการเงิน
  ธนาคารพาณิชย์ใน สปป.ลาวมีน้อย และส่วนใหญาอยู่ในเวียงจันทน์ ทำให้ไม่สะดวกในการใช้บริการจากธนาคาร ระบบธนาคารมีเ
งื่อนไขการใช้เช็คและไม่สามารถใช้ข้ามแขวงได้ แต่ต้องดำรงเงินไว้ในบัญชีจำนวนมากและต้องเปิดหลายบัญชี การจัดหาเงินทุนโดยการกู้
ยืมเงินของธุรกิจจำเป็นต้องจัดหามาจากประเทศไทย
ด้านความรู้ความเข้าใจระหว่างนักลงทุนของไทยและ สปป.ลาว
  เนื่องจากการเจรจาส่วนใหญ่ อาจใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร จึงทำให้เข้าใจผิดคิดว่ามีความเข้าใจในรายละเอียดของการลงทุน
ถูกต้องตรงกันทุกประการ แต่แท้จริงแล้ว ในรายละเอียดยังคงต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบอีกครั้ง
รูปแบบการร่วมลงทุนโดยใช้เงินและทรัพย์สินลงทุน
  รูปแบบการร่วมลงทุนส่วนใหญ่ระหว่างไทยกับ สปป.ลาวนั้น นักลงทุนไทยมักจะต้องนำเงินลงทุนและทรัพย์สินมาลงทุนหรือต้อง
เช่าที่ดิน ดังนั้นจึงต้องศึกษารายละเอียดของการเช่าที่ดินอย่างรอบคอบ ส่วนนักลงทุนลาวนั้นมักจะลงทุนในรูปของที่ดินเป็นหลัก
ด้านภาษี
  การเก็บภาษีใน สปป.ลาวเปลี่ยนแปลงบ่อยละมีเงื่อนไขหลายประการ แต่ทั้งนี้กฎหมายกับแนวปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มักไม่มี
ความสอดคล้องกัน
ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ไฟฟ้า ยังมีไม่พอเพียง ยังกระจายไม่ทั่วถึง ระบบขนส่งทางรถยนต์จะมีต้นทุนในการขนส่งสูง เพราะนักลงทุนไม่สามารถขนส่ง
สินค้าด้วยรถยนต์ของตนเอง ต้องเสียค่าจ้างให้กับรถที่ขึ้นทะเบียนสำหรับการขนส่งเท่านั้น
ด้านระบบพิธีการศุลกากร
  กระบวนการดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรเข้าสู่ประเทศไทย หรือจากไทยไป สปป.ลาวมีความยุ่งยาก
ด้านแรงงานท้องถิ่น
  แรงงานส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง และเป็นแรงงานท้องถิ่น เป็นแรงงานที่มีทักษะในระดับกลางถึงล่าง ทั้งนี้การนำแรงงานต่างชาติ
สามารถนำเข้ามาได้เฉพาะเท่าที่จำเป็น โดยจะต้องมีการศึกษากฎ ระเบียบให้รอบคอบ
ด้านระบบบัญชี
  สปป.ลาวมีระบบบัญชีเฉพาะแบบของ สปป.ลาว ซึ่งแตกต่างจากระบบบัญชีของไทย ทำให้ต้องทำบัญชีถึง 2 ระบบ คือระบบ
บัญชีไทย และระบบบัญชี สปป.ลาว
ด้านขนาดตลาดของ สปป.ลาว
  สปป.ลาวเป็นตลาดที่มีขนาดเล็ก ประชากรยังมีอำนาจซื้อไม่มากนัก ดังนั้น สินค้าที่มีลู่ทางการตลาดที่ดี ส่วนใหญ่เป็นสินค้า
อุปโภคบริโภคและเป็นสินค้าราคาถูก
ด้านการเผยแพร่ข้อมูลและข้อตกลงระหว่างรัฐบาล
  รัฐบาลไทยควรมีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อตกลงต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการลงทุนใน สปป.ลาว ซึ่งจะส่งผล
ทำให้นักธุรกิจได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนเพิ่มมากขึ้น
ภาวะด้านการแข่งขันจากประเทศคู่แข่งเพื่อนบ้านที่สำคัญ
  ในภาวะปัจจุบัน การแข่งขันของประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องการเป็นคู่ค้ากับลาวมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศเวียดนาม
พม่า และจีน ทำให้การวางกลยุทธ์ทางการค้าของนักธุรกิจไทยนั้น ควรเป็นกลยุทธ์ทางการค้าแบบได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เพื่อให้การ
ตกลงทำการค้าระหว่างนักธุรกิจของทั้งสองประเทศมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
 
 

จำนวนคนอ่าน 5875  คน

ความคิดเห็น

 • koauotkl เขียน :

  clozapin produktresume

  clozapin fachinformation http://kobenhavnopskrift.site/clozapin-k%C3%B8benhavn.php clozapin fachinformation
  vdCgeH , [url=http://bedrpggnszkv.com/]bedrpggnszkv[/url], [link=http://ilcmfrlygvpi.com/]ilcmfrlygvpi[/link], http://hesbpaswfczr.com/

 • xknrzf เขียน :

  buy sertraline 100mg online uk

  where to buy sertraline
  xE8O5Q , [url=http://bukzckuqglfs.com/]bukzckuqglfs[/url], [link=http://ctsvstktdqvm.com/]ctsvstktdqvm[/link], http://dbsviwpjxfot.com/

 • Ruben เขียน :

  mixing viagra and weed

  mixing melatonin and weed
  At last! Something clear I can undersatnd. Thanks!

 • ywhuhpgg เขียน :

  cialis 20mg recenze

  koupit cialis online link
  nc50zc , [url=http://uukhohsupcpo.com/]uukhohsupcpo[/url], [link=http://pfprzrkukkuf.com/]pfprzrkukkuf[/link], http://utwlhvladpjg.com/

 • Dernell เขียน :

  That's the best aswner of all time! JMHO

แสดงความคิดเห็น

:: โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางโลกการค้าออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวด

พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ มีตัวหนังสืออยู่ในรูปภาพนี้