buy abortion pill online safely

ru 486 abortion pill buy online
ตลาดการบริโภคปลาหมักดอง (ปลาร้า) มีแนวโน้มสดใส ในสหรัฐอเมริกา

โดย กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ 01 มกราคม 2553 22:24

     นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยว่า ปลาหมักดอง/ปลาร้า (Pickled Preserved Fish) 
เป็นการนําปลาตามธรรมชาติ ของแต่ละท้องถิ่นในแต่ละประเทศ มาทําการหมักดองในระยะเวลานาน ซึ่งจะมีกรรมวิธีในการ
หมักดองที่แตกตางกันไป แตมักจะใช้ส่วนผสม คือ น้ำส้มสายชู เกลือ หรือ รําข้าว เป็นต้น ซึ่งตลาดปลาประเภท
Preserved Fish ในสหรัฐฯ มีมูลค่าประมาณ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่ ได้แก่ ปลาทูน่ากระป๋อง ปลาซาร์ดีน/
แมคเคอร์เรลกระป๋อง ปลาแซลมอนกระป๋อง ในขณะที่การบริโภคปลาหมักดองในสหรัฐฯ ไม่แพร่หลายไปสู่กลุ่มผู้บริโภค
หลักของประเทศสหรัฐฯมากนัก ทำให้ตัวเลขการค้าปลาหมักดอง/ปลาร้าของสหรัฐฯยังมีมูลค่าน้อยมาก
     สหรัฐฯนําเข้าสินค้าปลาหมักดองทุกชนิดในช่วง 10 เดือนของปี 2552 (มกราคม-ตุลาคม) เป็นมูลประมาณ 
41.29 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีแหล่งนําเข้าที่สําคัญ คือ จีน (ร้อยละ 30.10)โมรอคโค (ร้อยละ 20.00) อิตาลี (ร้อยละ 8.90)
ชิลี (ร้อยละ 8.60) ญี่ปุ่น (ร้อยละ 8.00) และนําเข้าจากประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่คือสินค้าปลาร้า ในช่วงเวลาเดียวกันนี้
เป็นมูลค่าประมาณ 0.84 ล้านสหรัฐฯ (ประมาณ 27 ล้านบาท)
     ปัจจุบันเทคโนโลยีและเครื่องมือเครื่องจักรทันสมัยได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนารูปแบบ  การผลิตปลาหมักดองให้
มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ผ่านการฆ่าเชื้อ (pasteurize) เพื่อรักษาคุณภาพ รสชาติ และมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ทำให้
ตลาดการบริโภคปลาหมักดอง (ปลาร้า) มีแนวโน้มสดใส ในสหรัฐอเมริกา และมีโอกาสขยายตัวได้อีกมากในอนาคต
     กลุ่มผู้บริโภคปลาหมักดอง/ปลาร้าในสหรัฐฯที่สำคัญ นอกจากคนไทยในสหรัฐฯแล้ว ยังได้แก่ กลุ่มผู้อพยพชาวอินโดจีน 
ได้แก่ ชาวลาว ชาวเขมร และชาวเวียดนาม ที่กระจัดกระจายทั่วประเทศสหรัฐฯ โดยมลรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นพื้นที่ผู้บริโภคอินโดจีน
อาศัยอยู่มากที่สุด และมลรัฐเท็กซัสมากเป็นอันดับที่สอง ซึ่งกลุ่มลูกหลานของผู้อพยพอินโดจีนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯส่วนใหญ่
ยังคงไม่ละทิ้งอาหารประจำชาติ และรักษาขนบธรรมเนียมการบริโภคอาหารของชาติตนเอง อีกทั้งผู้บริโภคในกลุ่มนี้มีการขยายตัว
จำนวนประชากรในอัตราสูงและต่อเนื่อง จึงแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความต้องการบริโภคและการขยายตลาดปลาหมักดองหรือ
ปลาร้าของไทยเพิ่มมากขึ้นในอนาคตในตลาดสหรัฐฯ
     นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก ได้ยังกล่าวย้ำว่าปลาหมักดองหรือปลาร้าเป็นสินค้าที่มีอัตรา
ความปลอดภัยต่ำ และถูกตรวจสอบในการนำเข้าอย่างเข้มงวด ดังนั้น ผู้ผลิต/ส่งออก สมาคม และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
จะต้องหันมาร่วมมือและช่วยกันยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตปลาร้าของไทยให้มีมาตรฐานสุขลักษณะสูงขึ้น(Sanitation
Standard) รวมไปถึงการจัดทำระบบการผลิตให้ตรงตามมาตรฐาน HACCP ซึ่งเป็นระบบการจัดการและควบคุมกระบวนการ
ผลิตให้ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย ปราศจากอันตรายจากจุลินทรีย์และสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ตามมาตรฐานสากล และเป็น
ข้อกำหนดสำคัญของสหรัฐฯ ซึ่งกำหนดโรงงานผลิตสินค้าปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์
อาหารไทยไปยังสหรัฐฯ
     ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทยที่ต้องการขยายตลาดปลาหมักดอง/ปลาร้าในสหรัฐฯควรมุ่งไปยังกลุ่มผู้อพยพอินโดจีนและ
ครอบครัวที่อาศัยในรัฐแคลิฟอเนีย รัฐเท็กซัส และรัฐมินเนโซต้า เป็นสำคัญ โดยติดต่อไปยังผู้นำเข้าอาหารเอเซียในรัฐ
แคลิฟอร์เนียหรือรัฐนิวยอร์ก ซึ่งจะเป็นผู้นำเข้าและกระจายสินค้าไปอีกทอดหนึ่ง ในกรณีที่ผู้ส่งออกไทยมีคำถามและข้อ
สงสัยในการส่งออกปลาหมักดอง/ปลาร้า สามารถสอบถามได้ยังหน่วยงาน FDA สหรัฐฯที่รับผิดชอบได้โดยตรงทาง                                           
E-mail :
LACF@FDA.HHS.GOV
หมายเหตุ : ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปลาหมักดองในสหรัฐฯ
จํานวนผู้บริโภคอินโดจีนบริโภคปลาร้าในสหรัฐฯ*
กลุ่มเชื้อชาติ          จํานวนประชากร         มลรัฐที่ประชาการอาศัยจํานวนมาก
1. ชาวลาว**          209,627 คน          California, Texas, Minnesota
2. ชาว Hmong (แม้ว)  188,600 คน  California, Minnesota, Wisconsin
3. ชาวเขมร  206,052 คน   California, Massachusetts, New York
4. ชาวเวียดนาม   1.2  ล้านคน  California, Texas, Washington D.C.
* สถิติการ US Bureau of Census 2005
** สหรัฐฯ เก็บข้อมูลผู้อพยพจากประเทศลาวเป็น 2 กลุ่ม คือ ชาวลาว และ ชาวเขาเผ่าแม้ว (Hmong)
ราคาจําหน่ายปลาหมักดอง/ปลาร้าไทยในสหรัฐฯ
1. ปลาร้าไทย         ขนาด  16 oz.    ราคา   2.99 เหรียญสหรัฐฯ
2. ปลาร้าไทย    ขนาด 24 oz.   ราคา   4.75 เหรียญสหรัฐฯ
3. Salted Anchovy   ขนาด 2.8 oz.   ราคา   7.50 เหรียญสหรัฐฯ
4. Pickled Herring   ขนาด 8 oz.   ราคา   3.29 เหรียญสหรัฐฯ
5. Prahok Pickle Fish   ขนาด 16 oz.   ราคา   3.50 เหรียญสหรัฐฯ
.....................................................................................

จำนวนคนอ่าน 7588  คน

ความคิดเห็น

 • Christina เขียน :

  nolvadex

  nolvadex qualineer.se
  You've imessrped us all with that posting! http://jonwrnbhyw.com [url=http://tmktviwpdpz.com]tmktviwpdpz[/url] [link=http://icarytbb.com]icarytbb[/link]

 • Snow เขียน :

  sertraline alcohol nhs

  sertraline and alcohol effects
  If I were a Teenage Mutant Ninja Turtle, now I'd say "Kanbouwga, dude!" http://iyprem.com [url=http://gjhrjdjier.com]gjhrjdjier[/url] [link=http://fafgwcmxsc.com]fafgwcmxsc[/link]

 • Maggie เขียน :

  over the counter asthma inhalers

  rescue inhaler names
  Hey Macilas!Herzhithen Gl??ckwunsch zu dem Ergebnis und vielleicht solltest Du mal anfangen Dich nicht st??ndig so zu untersch??tzen, wir wissen doch alle, dass Du fit bist wie eine Granate, wenn es wirklich draufankommt! Liebe Gr????eTim

 • ftbsrezs เขียน :

  paroxetine vidal

  paroxetine vidal bilie.org
  FySs2v , [url=http://mvbaudovuzjh.com/]mvbaudovuzjh[/url], [link=http://lesxqnnjkcpf.com/]lesxqnnjkcpf[/link], http://aagxvbcpijrr.com/

 • rhkhocwp เขียน :

  cialis generico

  cialis generico blog.e-lecta.com
  ck3Cxt , [url=http://pqoohnwjmuyb.com/]pqoohnwjmuyb[/url], [link=http://nyhslrqxnadc.com/]nyhslrqxnadc[/link], http://cfqxesjjzgkf.com/

 • cbohxmccu เขียน :

  augmentin

  augmentin
  KtbBoW , [url=http://rmpuuyuphglv.com/]rmpuuyuphglv[/url], [link=http://dgzrzcsimpkx.com/]dgzrzcsimpkx[/link], http://djuvjstlvtqo.com/

 • Zhanna เขียน :

  prednisolon og alkohol

  prednisolone ourpeople.alberici.com
  Good point. I hadn't thouhgt about it quite that way. :)

 • pill abortion

  how expensive is an abortion
  ปัจจุบัน บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารสุนี ผลิตแปรรูปสินค้าปลาน้ำจืดมีน้ำปลาร้า ส่งไปจำหน่ายที่ญี่ปุ่น ปี 2012 เดือนละ 2000 ขวด และมีปลาส้มตะเพียนตัว จำหน่ายด้วยเช่นกัน บริษัทผลิตภายใต้มาตรฐาน. Gmp. Codex Pre-haccp halal products shell We are suneefoodproduct co.,ltd. Our products processed about riverfishonly , We processed pangasiuse dory or Basa fish, all products rich in Omega -3-6-9. Nowaday Suneefood export plara and whole fermented fish to Japan, If you need more. Information pls,contact Mrs.Nisakorn ,Marketing manager, Main products in THAILAND ,etc Minced fermented fish แหนมปลากราย ปลาส้มตะเพียน wholefermented fish และผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลาแพนกาเซียสดอรี จำหน่ายในประเทศไทย ผ่านtesco lotus Big C. และ ผ่านตลาดสดปัจจุบันน้ำปลาร้าที่ผลิตมา ส่งออกไปเฉพาะประเทศญี่ปุ่นมีแนวโน้มการนิยมบริโภครสชาดของเราเพิ่มขึ้น บริษัทจึงมีความมั่นใจในการทำตลาดต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ สุนี เพื่อสร้างการจดจำในตราสินค้า สนใจติดต่อ02-9508588 ,081-8412480. Www.suneefood.net

 • npxbnen เขียน :

  pX6ypN , [url=http://olozlzebmzrz.com/]olozlzebmzrz[/url], [link=http://whctzfjyxhzp.com/]whctzfjyxhzp[/link], http://vkozpvbyrgfh.com/

 • qedbhfzbmd เขียน :

  viagra cena heureka

  viagra cena
  Nh8p2s , [url=http://mvfdkyiueiuq.com/]mvfdkyiueiuq[/url], [link=http://ocwwtbtelkfu.com/]ocwwtbtelkfu[/link], http://nncdqdzplztv.com/

 • Marty เขียน :

  viagra prodej cena

  viagra generika
  That's not just logic. That's really senisble.

 • horjea@gmail.com เขียน :

  naltrexone vs naloxone usmle

  methyl naltrexone vs naloxone blog.zycon.com
  จะรบกวนขอข้อมูลเกี่ยวกับตลาดปลากระป๋อง ทั้งซาร์ดีนและแมคเคอเรล ในประเทศไทยและ ต่างประเทศ ได้ไหมครับ พอดีสนใจที่จะทำด้านนี้

แสดงความคิดเห็น

:: โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางโลกการค้าออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวด

พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ มีตัวหนังสืออยู่ในรูปภาพนี้